Учнівське самоврядування 2016-2017 н.р.Шкільна Учнівська
Президентсько-Парламентська Республіка
«Дивосвіт»
Проект
учнівського самоврядування
 в Чортківській ЗОШ І-ІІІ ст. №7
  «Дивосвіт»
Лідер – той, хто бачить
більше, аніж бачать інші,
бачить далі, аніж бачать інші,
бачить раніше, аніж бачать інші.
                                          Актуальність проекту
    Які б оцінки не виносили нашому часові, безсумнівно одне – це час справжніх лідерів. Необхідно визначити стратегію пошуку і навчання тих підлітків, які мають організаторські здібності, усвідомлюють себе потенційними лідерами у суспільстві. "Виховання повинно мати за мету виліпити таку людину, яка ніде, за жодних умов не згине ні морально, ні фізично, і втілить у життя свою незалежну думку". (С. Русова).
         Сьогодні стрімко займають місця під сонцем ті, хто має твердий розум, чітку мету та велике бажання досягнути успіху.
          Наш час потребує лідерів нової формації, людей компетентних, відповідальних.  Отже, необхідно виявляти і підтримувати учнівську молодь, чиї особистісні переконання спрямовані на соціально значущі справи; молодь, яка має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших.
           Участь старшокласників у роботі органів учнівського самоврядування створює можливості для залучення шкільної молоді до змін і перетворень в нашому суспільстві. У цьому контексті важливого значення набуває розробка такої моделі учнівського самоврядування, яка б сприяла розвитку лідерського потенціалу учнівської молоді, її громадянської ініціативи, набуттю досвіду активної й компетентної участі в громадському житті. Отже, проект "Учнівське самоврядування" є надзвичайно актуальним.
            Лідерству можна навчитися, якщо особистість буде відповідальна за вирішення якоїсь проблемної ситуації, особливо на рівні прийняття рішень. У підлітковому віці це, насамперед, розв'язання певних проблем громади, участь у громадському житті.
         Навчання лідерству створює умови і механізми для самовиховання, самовираження особистості, побудови життєвих планів та перспектив.
         Головним завданням шкільної ради «Дивосвіт» є - формування лідерської особистості, вміння приймати рішення, специфіки спілкування, використання ефективних форм роботи та впровадження нових проектів.
            Виховання життєздатного покоління, становлення молоді як творчої сили суспільства неможливе без її практичної самодіяльності, самоврядування, без розвитку лідерства як такого.
   Лідерів учнівського самоврядування глибоко вражають ті соціальні проблеми, з якими вони стикаються. Ми завжди обговорюємо з дітьми питання, пов'язані з благодійними проектами, вони вчаться не бути осторонь, доторкнутися до тої чи іншої проблеми і уміють допомогти в її вирішенні. Соціальний досвід, який вони здобувають, зумовлює, що в майбутньому така людина матиме свідому громадянську позицію.
           Учасники проекту: учні 5-11 класів, органи учнівського самоврядування; батьки; учителі.
           Мета: створення і впровадження в практику роботи ефективної моделі учнівського самоврядування; виховання моральних якостей, громадянської та соціальної відповідальності молоді; формування особистості патріота-громадянина України, який підготовлений до життя і чітко орієнтується в сучасних реаліях.
Завдання:
 • організація колективного пошуку оптимальної структури учнівського самоврядування в районі, яка б відповідала потребам сьогодення;
 • створити  шкільну раду учнівського самоврядування що акумулювала та лобіювала б реалізацію молодіжних проектів;
 • розробка механізму залучення учнівської молоді до активної участі в учнівському самоврядуванні;
 • визначення сучасного змісту, форм та методів роботи органів учнівського самоврядування;
 • ініціювання й реалізація соціально значущих проектів, програм, акцій;
 • реалізація програми навчання школи лідерів;
 • розробка інструментарію для оцінювання рівня учнівського самоврядування, проведення систематичного моніторингу громадської думки щодо його розвитку (щорічне підбиття підсумків рейтингу).
            Організаційно-методичний супровід здійснює Рада координаторів проекту в яку входять: педагог-організатор, заступник директора школи з виховної роботи, методист по роботі з учнівським самоврядуванням, психолог.
На Раду координаторів покладено наступні функції:
 • навчально-методична, зміст якої полягає в організації навчання лідерів учнівського самоврядування, забезпеченні методичними матеріалами, навчальними програмами;
 • координаційна, яка полягає в об'єднанні та координації зусиль усіх структур, органів учнівського самоврядування, батьківської громадськості;
 • дослідна, яка реалізується через здійснення досліджень моніторингу стану та динаміки розвитку учнівського самоврядування в школі.
 • інформаційна, яка полягає у створенні позитивного іміджу органів учнівського самоврядування.
Очікувані результати реалізації проекту:
 • розвиток різноманітних форм учнівського самоврядування;
 • розробка програм навчання лідерів, методики організації учнівського самоврядування;
 • вивчення кращого досвіду організації шкільного самоврядування, роботи шкільних органів учнівського самоврядування;
 • залучення молоді до активної участі  у самоврядуванні;
 • розвиток громадської ініціативи та громадянської відповідальності учнівської молоді;
 • набуття молоддю соціального досвіду через участь у реалізації соціальних проектів.
         Однією із структурних одиниць учнівського самоврядування є Рада старшокласників "Дивосвіт".
      Рада старшокласників працює на основі Статуту (додаток 1). На реалізацію цільового проекту "Учнівське самоврядування" працюють комісії, які входять до складу Ради учнівського самоврядування.
     Склад Ради учнівського самоврядування школи лідерів: Голова Ради, він же  очолює і організаційний комітет, заступник голови, комітети:
-          захисту прав дитини та допомоги у проблемних ситуаціях;
-          культури та духовного розвитку дозвілля;
-          загальна та додаткова освіта;
-          робота з дітьми молодшого віку;
-          екології та краєзнавства;
-          преси та інформації;
-          спорту та здоровий спосіб життя.

          Учнівське самоврядування бере активну участь у реалізації проектів обговорених та затверджених на засіданні Ради учнівського самоврядування,  благодійних проектах міста та Всеукраїнських конкурсах№п/п
Назва міністерства
     Назва програм
 Назва проектів програм

 1.  
Міністерство внутрішніх справ
«Вивчаємо та реалізуємо свої права».
1.«Вивчаємо та реалізуємо свої права».
2.«Дитяча громадська приймальня.».
3.«Я громадянин.» 

 1.  
Міністерство інформації
«Інформаційно методичний центр ради дітей 7 школи».
1«Власні засоби масової
Інформації».
 2.«Інформаційно методичний центр».

 1.  
Міністерство екології та охорони здоров’я
                        
«Наша планета – наш дім».
«Звичаї мого народу».
1.«Зелена школа».
 2.«Знати. Зберігати.
  Відновлювати.».
3.«Неповторна моя Чортківщина».

 1.  
Міністерство культури та відпочинку
«Поділись своїм теплом».

«Краю мій – моя земля».

1.«Серце до серця».
 2.«Родинний затишок». 3«На крилах натхнення»


 1.  
Міністерство туризму та спорту
«Молодь обирає здоровя».
«Ми за здоровий спосіб життя».
1.«Шкідливі звички заважають жити».
2.«Зупинись поки не пізно».

 1.  
Міністерство освіти
«Творчі , допитливі та інтелектуальні».
1.«Граючись –вчимося, вчимося –  граючись».


 1.  
Робота з дітьми молодшого та середнього віку.
1.«Готуємо лідерську зміну».
1.«Я – особистість».
2.»Делегати дитячих
   прав».

 1.  
Організаційний комітет.
«Лідер  клуб»
1.«Повага і турбота».
2.«Не будь      байдужим».


Немає коментарів:

Дописати коментар